Nadační fond snů a nových nadějí

Naše první sbírka

Co se u nás dělo přes léto ?

Nejen pro děti, ale i pro dospělé je léto časem odpočinku a užívání si u vody, proto naše aktivita byla o něco menší než v jiných měsících.
Přesto se nám podařilo udělat naši první veřejnou sbírku, která byla pro pobodaného Marka (více o této sbírce a jeho příběhu najdete na našich facebookových stránkách). Podařilo se nám vybrat až 15 000Kč na polohovatelnou postel, kterou Marek potřeboval.

Dále jsme udělali radost v domě pro hendikepované Sulická, kde jsme nakoupili nábytek, speciální potraviny, vybavení do bytů, elektroniku a další věci. Celková suma těchto darů přesáhla 50 000Kč.
Zároveň jsme posílali školní potřeby do dětských domovů, protože škola se neúprosně blíží. Dětem jsme nakupovali sešity, tužky, pastelky, pravítka a vše, co je do školy potřeba.

A koncem srpna se nám podařilo pomoci paní Sylvě z Liberce, která je ZTP a se kterou jsme se spojili jen díky našemu partnerskému kontaktnímu centru. Paní Sylva neměla na nájem a zaplacení věcí spojených s bydlením. Hrozilo by ji vystěhování. Díky vybraným penězům se nám podařilo vše poplatit a nyní je vše zas tak, jak má být.

DĚKUJEME VŠEM Z VÁS, CO SE S NÁMI PODÍLEJÍ NA POMOCI DRUHÝM!